Home » Організація освітнього процесу за різними формами

Організація освітнього процесу за різними формами

Положення про дистанційне навчання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text