Home » Організація освітнього процесу за різними формами

Організація освітнього процесу за різними формами

Положення про дистанційне навчання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text 

19-525-vid-20-serpnya-2019-roku

13371-22-vid-06-bereznya-2022-roku-Pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu