Home » Головна » Вебінар «Універсальний дизайн інклюзивного середовища»

Вебінар «Універсальний дизайн інклюзивного середовища»

Стратегія, яка спрямована на те, щоб середовище, вироби, комунікація, інформаційні технології чи сфера обслуговування були однаково доступними та інтуїтивно зрозумілими, відповідали вимогам максимальної більшості суспільства називається універсальним дизайном. Дана стратегія є економічно ефективним напрямком, оскільки, має на меті задовільнити потреби якомога більшої частини суспільства на початковому етапі розроблення та проєктування, що дасть змогу уникнути майбутніх нераціональних витрат.

22 листопада 2023 року консультанткою ЦПРПП Баран Н.Ю. був проведений вебінар “Універсальний дизайн інклюзивного середовища” для зацікавлених в цій темі педагогів міста. Універсальний дизайн передбачає дотримання рівноправного використання, тобто він має бути одночасно і корисним, і легким у сприйнятті та використанні для людей з різним рівнем можливостей. Дизайн має враховувати те, що продуктом чи послугою будуть користуватися люди з різним фізичним та ментальним можливостями. При проєктуванні необхідно також враховувати індивідуальні налаштування та можливості з урахуванням потреб користувачів.

Універсальний дизайн в освіті – це особливий підхід до навчання, який усуває або пом’якшує бар’єри у навчанні. Це стосується як доступності будівлі, так і навчального процесу. Методи викладання також можуть стати на заваді сприйняття дитиною інформації, тому їх потрібно чергувати та підбирати відповідно до можливостей дітей. Рекомендується подавати нову інформацію у різний спосіб: візуальний, вербальний, тактильний, аудіальний. Варто при організації роботи врахувати також сумісність з різними технологіями і засобами, які використовують діти з особливими освітніми потребами.