Home » Головна » Вебінар «Педагогічний супровід проєктної діяльності»

Вебінар «Педагогічний супровід проєктної діяльності»

16 листопада 2023 року на платформі Zoom консультантом КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської ради Ольгою Юрик було проведено вебінар в рамках програми підвищення професійної майстерності педагогічних працівників «Проектна діяльність як спосіб реалізації діяльнісного підходу. Педагогічний супровід проєктної діяльності». Учасники програми опрацювали модуль ІІІ: «Педагогічний супровід проєктної діяльності». Педагоги долучилися до розгляду питань використання проєктної технології, а саме: роль педагога на різних етапах роботи над проєктом, залучення до проєктної діяльності, переваги та труднощі роботи з батьками дітей при організації проєктної діяльності, дізналися як можна організувати проєктний день у закладі освіти.

На початку зустрічі спікерка нагадала учасникам окремі питання попередніх модулів програми, підкреслила компетентнісний потенціал проектної діяльності, оскільки проєктування забезпечує інтеграцію різнопредметних знань та вмінь із різними видами діяльно сті,створюючи унікальні передумови для формування ключових компетентностей, визначених концепцією Нової української школи. Знову було наголошено . що універсальність методу проєктів дозволяє послуговуватися ним і роботі з вихованцями дошкілля, і у Новій українській школі, у роботі з учнями різного віку.
Присутні обговорили проблеми організації проєктної діяльності, зокрема окремі питання методики роботи над навчальним проєктом, що є недостатньо розробленими для певного віку дітей, звернули увагу на те, що під час використання методу із структури діяльності часто випадають важливі складники (здебільшого йдеться про мотиваційний компонент, визначення актуальності проблеми для учасників проєкту, етап планування діяльності, колективне вироблення критеріїв оцінки) та визначили роль педагогів у подоланні цих труднощів.
Учасникам методичного заходу було запропоновано до обговорення конкретні вправи з методичного посібника із фасилітації проєктної роботи з учнями1–4 класів «Проєкна робота у початковій школі» від авторського колективу експертів LEGO®Foundation, які підійдуть для роботи над кожним етапом проєктування з дітьми різного віку.
У підсумках зустрічі присутні погодилися з думкою, що при реформуванні освіти акцентується увага на переосмисленні організації та змісту освітнього процесу на засадах інноваційних діяльнісних методик та технологій. Проєктна діяльність застосовується в освітньому процесі як одна з форм активного та продуктивного навчання і є універсальною для формування наскрізних умінь дітей різних вікових груп.