Home » Головна » Тренінг «Навички ефективної безконфліктної комунікації»

Тренінг «Навички ефективної безконфліктної комунікації»

У процесі взаємодії учасники спілкування зазвичай націлені на досягнення певного консенсусу – результату, який максимально задовільняє інтереси усіх зацікавлених сторін, відновлює довіру між ними та дозволяє вибудувати ефективні партнерські стосунки у довгостроковій перспективі. Та чи вдається це завжди і з кожним співрозмовником? Всі ми різні й унікальні, кожна людина проживає свій спектр емоцій, що маркують її потреби. В залежності від того, чи є ці потреби реалізовані, чи не реалізовані, чи реалізовані не в повній мірі, людина відчуває емоції, що є приємними для неї, або ж ні. В кожен конкретний момент часу, взаємодіючи один з одним, ми намагаємося вибудовувати розмову в такий спосіб, щоб знайти порозуміння і оптимально задовільнити свої потреби. Такий підхід потребує зусиль та усвідомлення того, що ефективна безконфлікта комунікація є вільним від маніпуляцій і тиску організованим спілкуванням. Основним акцентом ефективної безконфліктної  комунікації є збереження нормальних відносин між людьми, зрозуміння стану, емоцій та потреб, як своїх, так і інших учасників взаємодії, зважування можливих наслідків та усвідомлений вибір подальших дій.24.10.23 учасники програми «Ефективна співдія – неконфліктна взаємодія» та інші педагоги, що  мали інтерес до теми, на тренінгу «Навички ефективної безконфліктної комунікації» могли збагатити свої знання про особливості процесу спілкування та спробувати застосовувати техніки і прийоми, що допомагають полегшити та покращити ефективність комунікації та взаєморозуміння між людьми.

Учасники тренінгу на своєму досвіді переконалися, що важливим моментом покращення взаємодії є вияв почуттів та інтересів таким чином, щоб вони не сприймалися партнером як загроза на його адресу. В процесі роботи увага фокусувалася не тільки на власному мовленні, але й на підтримці процесу розуміння  мовця за рахунок своєї позиції активного слухання, запитань, уточнень, «відображення» слів і станів іншої людини. Учасники з зацікавленням практикували трансформування своїх висловлювань з «Ви (Ти)-тверджень», «Ви (Ти)-висловлювань» на «Я-твердження», «Я-звернення».  Кожен зміг зорієтнуватись, в якому напрямку удосконалювати навички власної комунікації.