Home » Головна » Розвиток конфліктологічної компетентності учителя

Розвиток конфліктологічної компетентності учителя

19 вересня 2023 р. вебінаром «Конфліктологічна компетентність вчителя» психолог ЦПРПП Ганна Ребрей разом з педагогами міста розпочали роботу за програмою «Ефективна співдія – неконфліктна взаємодія». Приємно відзначити наскільки освітяни усвідомлено зацікавлені в поглибленні своїх знань, напрацюванні широкого набору навичок екологічної міжособистісної взаємодії.

Для кращого розуміння шляхів профілактики, конструктивного та ефективного вирішення конфлікту обговорено базові теоретичні поняття феномену конфлікт, розглянуто модель стилів розв’язання конфлікту У. Томаса та Х. Кілмана, способи вирішення конфлікту та види поведінки в конфліктній ситуації. В підсумку, власне, констатовано, що прояв людиною агресивної та маніпулятивної поведінки провокує напруження в міжособистісних  стосунках, викликає або поглиблює конфлікт, а демонстрація асертивної поведінки, навпаки, забезпечує  відкритість і готовність до взаємодії на основі співробітництва, що приводить до зниження напруги  і вирішення конфлікту. Не варто боятися конфлікту, а варто практикувати його мирне вирішення.

Дякуємо освітянам за активну участь та запрошуємо долучатися до наступних зустрічей!