Home » Головна » Онлайн-засідання професійної спільноти вчителів німецької мови

Онлайн-засідання професійної спільноти вчителів німецької мови

08 лютого 2023 року на платформі ZOOM відбулося онлайн-засідання професійної спільноти вчителів німецької мови на тему «Формування комунікативних компетенцій учнів на основі навчальних та реальних ситуацій», організаторами якого стали педагоги Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12.

Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування. Вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує високий рівень їхнього культурного розвитку, дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається.

Тому учнів потрібно навчити спілкуватися іноземною мовою. Мова йде про формування комунікативних компетенцій, тобто здатності здійснювати спілкування (читання, письмо, говоріння та аудіювання) на основі навчальних та реальних ситуацій.

Тема дослідження є сьогодні дуже актуальна, потребує особливих знань, володіння інноваційними методами та вміння використовувати такі методи і прийоми, які активують учнів, оптимізують навчальний процес і спонукають до спонтанного мовлення.

Організатори зустрічі звернули особливу увагу на метод проєктів, який спонукає учнів до пошуку, розвиває вміння працювати в групі, дає можливість кожному висловити свою думку, посилює впевненість у собі та своїх знаннях, розвиває вміння презентувати себе та свої роботи.

Педагоги Ракіна Г. М., Січ С. М. та Бурин О. Ю. навели приклади реальних ситуацій, які використовуються ними на уроках німецької мови. На таких заняттях учні мають можливість спілкуватися, мобілізуючи вивчення лексичного та граматичного матеріалу.

Сучасний вчитель іноземної мови потребує глибоких знань, готовий до інновацій та експериментів, вміє знайти ті методи навчання, які допомагають успішно реалізувати комунікативні компетенції учнів.

На завершення зустрічі учасники висловили подяку організаторам за змістовні та цікаві доповіді.