Home » Головна » Онлайн-тренінг «Стрес у роботі вчителя»

Онлайн-тренінг «Стрес у роботі вчителя»

13 жовтня 2022 року відбувся онлайн-тренінг «Стрес у роботі вчителя» (в рамках впровадження проєкту «Україна – столиця чудових людей»). Консультант Центру Олена Габор, яка є тренером вчителів у багатьох проєктах, поділилась своїм досвідом участі у проєкті  ГО «GoGlobal».

Тренінг почався зі слів «Турбота про інших – починається з турботи про себе!», адже всім відома інструкція стюардес: «У разі розгерметизації салону кисневу маску потрібно спочатку надіти на себе, потім – на дитину». Ця інструкція вже набула статусу притчі. Допоможи собі сам, і тільки тоді станеш здатний допомогти другому. Надіти маску на дитину або сусіда ти зможеш тільки в тому випадку, якщо сам не лежиш без свідомості. Тому у ході тренінгу було розглянуто наступні питання:

1) Що таке стрес? Що відбувається з організмом людини під час стресу? Ознаки стресу у дорослих.

2) Реакція дитини на стрес під час війни: молодші школярі і підлітки. Потреби дітей та підлітків після стресових подій Що таке безпечний простір у закладі освіти та його значення.

Учасники активно брали участь в обговоренні, адже реалії сьогодення спрямовують їх задуматись над питаннями стресу, типові реакції організму на стрес, як діяти у випадку знаходження самому у стані гострого стресу, а також, які ознаки та реакції дітей на стрес та як  діяти, якщо вони виявили, що хтось з учнів знаходиться у стані гострого стресу.

Стрес – це неспецифічна реакція організму людини у відповідь на сильну та несподівану дію зовнішнього подразника, яка мобілізує ресурси та запускає захисні механізми організму, активізуючи діяльність людини, спрямовану на протидію небезпечним і загрозливим впливам ззовні та адаптацію до нової реальності. Ще Ганс Сельє починаючи з 30-х років минулого століття опублікував низку праць, у яких описав так званий загальний адаптаційний синдром (general adaptation syndrome) — ​тристадійну реакцію на стрес.

1. Реакція тривоги. Під дією стресу запус­кається реакція боротьби або втечі. Відбувається активація симпатичної ­нервової системи, що мобілізує функціональні резерви для боротьби зі стресом.

Під час першої стадії під дією стресора можна спостерігати типові фізіологічні прояви, такі як прискорення серцебиття і дихання, пригнічення травлення, тунельне бачення, тремтіння тощо.

2. Спротив (адаптація). Якщо зі стресом не вдалося впоратись одразу, ендокринна система допомагає підтримати відповідь через гіпоталамо-гіпофізарно-адреналову вісь. Відбувається виділення кортизолу, стимулюється метаболізм глюкози, пригнічується імунна система; встановлюється рівновага. Під час цієї стадії можуть спостерігатися зниження працездатності й бажання виконувати будь-яку фізичну активність, зростання апетиту й інші неспецифічні прояви.

3. Виснаження. Ця стадія виникає у разі, якщо організм більше не може протидіяти стресу і його ресурси виснажилися. Зазвичай причиною цього є тривалий стрес або стрес, який постійно повторюється. В цій стадії зазвичай розвивається хвороба як наслідок виснаження адаптаційних резервів. Прояви подібної дезадаптації різноманітні й стосуються емоційної, когнітивної та соматичної сфер.

Щодо реакцій дитячого організму на стрес, то варто відзначити, що молодші школярі не в повній мірі розуміють суть травматичних подій,  явище смерті. Вони вдаються до «магічних пояснень» причинно-наслідкових зв’язків. У спілкуванні переважають однозначні (прості) відповіді. Діти молодшого віку можуть навіть не усвідомлювати, що перебувають у стресі. Щоб розпізнати це, дорослим слід звертати увагу на різноманітні симптоми. Старшим школярам властива відсутність бачення позитивного майбутнього; вони занадто занурюються в питання «сенсу життя», знецінюючи сприятливі можливості. Це проявляється у відповідних висловлюваннях: «Для чого навчатися?», «Це все непотрібно, адже не зрозуміло, що буде далі…».

Під час тренінгу вчителі пропрацювали різноманітні вправи («Напруження в тілі», «Дерево з чоловічками», «Моє безпечне місце»), які вони можуть застосувати на уроках для розвантаження учнів, виявлення наявності стресу для подальшого коригування роботи з класом.