Home » Головна » Засідання професійної спільноти вчителів французької мови

Засідання професійної спільноти вчителів французької мови

8 грудня відбулося засідання професійної спільноти вчителів французької мови. Тема засідання «Формування навичок усного та писемного мовлення на уроках французької мови». Це питання є сьогодні доволі актуальним, оскільки основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізації сучасного світу. У контексті формування потрібного рівня комунікативної компетенції всі види мовленнєвої діяльності необхідні, зокрема навички усного та писемного мовлення.

Усна форма мовлення  розрахована на слухове сприймання, а писемна – на зорове. За допомогою усної мови спілкування і обмін думками відбувається безпосередньо. Усне мовлення залишається для кожного учня єдиним засобом спілкування до тих пір, поки він не почне оволодівати технікою письма. Усне мовлення – це найважливіша форма існування мови як засобу комунікації;  функціонує в багатьох різновидах  та всіх сферах нашого життя.  В усному мовлення широко використовуються додаткові засоби висловлення: інтонація, жести, що надають відтінок переконливості та емоційності. Усна форма мови, зумовлена безпосередністю, реальністю живого спілкування, є єдиною формою існування розмовної мови. На уроці іноземної мови це аудіювання та говоріння.

Писемне мовлення найчастіше монологічне, здебільшого не передбачає негайного реагування, зворотної інформації. Діалог у писемній формі зазвичай створюється за відсутності його учасників (персонажів, дійових осіб) і лише зрідка з метою прямого спілкування (обмін записками).

Керівник професійної спільноти вчителів французької мови, учитель Ужгородської гімназії № 13 Гушвар Мирослава Степанівна поділилася з присутніми своїм досвідом, методами та прийомами формування навичок усного та писемного мовлення на уроках французької мови.